Informacje dla kandydatów do II LO w Gdańsku na r.szk. 2017/2018

1F KLASA POLITECHNICZNAMATEMATYCZNO- FIZYCZNA – z autorskim programem z fizyki
REALIZUJE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM PRZEDMIOTY (w cyklu 3-letnim):
* matematyka (20h)
* fizyka (13h) – program autorski
:
Przedmioty uzupełniające
pracownia fizyczna (2h) 
informatyka w naukach przyrodniczych (1h)
historia i społeczeństwo (4h)


Języki obce

I język obcy – j. angielski (9h)
II język obcy do wyboru (6h) : j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki


Przedmioty punktowane
j.polski
matematyka
fizyka
j. obcy


Progi punktowe z ubiegłych lat

2014/2015 – 151,0 pkt
2015/2016 – 153,6 pkt
2016/2017 - 157,2 pkt

Chcesz zrobić karierę,

zainteresuj się naukami ścisłymi i przyjdź po naukę logicznego myślenia do klasy POLITECHNICZNEJ.

Realizacja programu autorskiego z fizyki pozwoli Ci na wykształcenie umiejętności budowania modeli fizycznych i matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych oraz stosowanie metod matematycznych w rozwiązywaniu nowych problemów naukowych.


Zajęcia z fizyki doświadczalnej pozwolą Ci zweryfikować prawa fizyki poznane w ramach lekcji teoretycznych oraz samodzielnie przeprowadzić pracę badawczą – eksperymenty, zbadać nowe zjawiska sprawdzić przewidywania teoretyczne.

Zajęcia informatyka w naukach przyrodniczych wprowadzą Cię w prężnie rozwijającą się obecnie dziedzinę informatyki i pozwolą poznać sposoby rozwiązywania złożonych problemów matematyczno-przyrodniczych. Nabyte umiejętności na pewno przydadzą się przyszłym informatykom i nie tylko.

Profil ten przygotowuje w szczególności do studiów technicznych na politechnice, zwłaszcza na wydziałach: fizyki technicznej i matematyki stosowanej (kierunek nanotechnologii), elektroniki, telekomunikacji i informatyki, elektrotechniki i automatyki, mechanicznym, inżynierii lądowej
i środowiska.

Klasa stwarza wiele okazji, by sprawdzić swoje umiejętności na olimpiadach i konkursach przedmiotowych, co ułatwia później wybór bardziej wymagających studiów i znalezienie się wśród tych, którzy się na nich wyróżniają. W czasie trzyletniego cyklu nauczania, dzięki porozumieniu
z Uniwersytetem Gdańskim, uczniowie uczestniczą w wykładach z matematyki.