Informacje dla kandydatów do II LO w Gdańsku na r.szk. 2017/2018

1E MENEDŻERSKA

1E MENEDŻERSKA

REALIZUJE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM PRZEDMIOTY (w cyklu 3-letnim):
* matematyka (20h)
* geografia (10h)
* język angielski (15h)

Przedmioty uzupełniające
ekonomia w praktyce (1h)
historia i społeczeństwo (4h)

Języki obce
II język obcy do wyboru (6h) : j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki

Przedmioty punktowane
j. polski
matematyka
geografia
j. angielski


Progi punktowe z ubiegłych lat
2013/2014 – 153,6 pkt.
2014/2015 – 150,6 pkt.
2015/2016 – 152 pkt
2016/2017 161,6 pkt


Klasa przeznaczona dla osób, które pasjonują się geografią i jednocześnie nie boją się realizacji matematyki w większym wymiarze godzin. Rozwijanie umiejętności matematycznych wpłynie znacząco na umiejętność przedstawiania i analizy danych statystycznych, niezbędną w nauce geografii społeczno-ekonomicznej.

To tu zdobędziesz wiedzę z zakresu rozszerzonej geografii, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego, zagadnieniach społeczno-gospodarczych współczesnego świata, problemie globalizacji, zasadach i prawach zrównoważonego rozwoju.

W trakcie kształcenia przewidziane są zajęcia związane z szeroko pojętą przedsiębiorczością. Ekonomia w praktyce pozwoli na nabycie umiejętności potrzebnych do realizowania różnego typu przedsięwzięć na wszystkich etapach: od pomysłu do analizy efektów.

Doskonała znajomość języków obcych to sposób na międzynarodową karierę. Obecnie wymaga się od przyszłych pracowników umiejętności menedżerskich, znajomości języka i kultur innych narodów.

Program tej klasy doskonale przygotowuje do studiów ekonomicznych i technicznych na politechnice i uniwersytecie, zwłaszcza na wydziałach: zarządzania, ekonomii, geografii. Absolwenci kontynuują z powodzeniem naukę także na innych kierunkach studiów, na których wymagana jest bardzo dobra znajomość geografii, matematyki i języka obcego.

Interesują Cię problemy gospodarcze?
Jesteś kreatywny i przebojowy?
Chcesz w przyszłości założyć swoją firmę i prowadzić interesy na całym świecie?

Chcesz z powodzeniem inwestować na giełdach?
… i osiągnąć sukces finansowy ?

Zapraszamy do klasy menedżerskiej!