DOKUMENTY SKŁADANE  Z   PODANIEM  Z   SYSTEMU REKRUTACJI KSENON (Z PODPISAMI WŁASNORĘCZNYMI RODZICÓW I OPIEKUNA):


- ANKIETA KANDYDATA (pobierz):


- ODPIS AKTU URODZENIA (kserokopia)


- ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY

- oświadczenia i zgoda:
 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WIZERUNKU:pobierz  oświadczenie w wersji .doc
pobierz  zgodę w wersji .doc
   
  wersje .jpg :
                  

dokumenty są przyjmowane do  czerwca  2016 r.

W SEKRETARIACIE SZKOŁY.