Drugi etap rekrutacji 

godziny przyjęć dokumentów: 

24.06.2016 (8-15)

27.06.2016 (8-15)

28.06.2016 (8-12)


Spotkanie z rodzicami
dnia 8.07.2016 - godz. 16.00

 

DOKUMENTY SKŁADANE  Z   PODANIEM  Z   SYSTEMU REKRUTACJI
(Z PODPISAMI WŁASNORĘCZNYMI RODZICÓW I OPIEKUNA):


- ANKIETA KANDYDATA (pobierz):


- ODPIS AKTU URODZENIA (kserokopia)


- ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY

- oświadczenia i zgoda:
 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WIZERUNKU:pobierz  oświadczenie w wersji .doc
pobierz  zgodę w wersji .doc


W pierwszej części oświadczenia należy
wpisać dane rodzica lub prawnego opiekuna
  wersje .jpg :
                  

dokumenty są przyjmowane do 22 czerwca  2016 r. godz.15.00

W SEKRETARIACIE SZKOŁY  od godz.8.00 - 15.00