Trzeci etap rekrutacji

Należy dostarczyć oryginał świadectwaoryginał zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym oraz  dwie podpisane fotografie

Przypominamy o konieczności posiadania potwierdzenia dla kandydata, będącym dowodem pozostawienia dokumentów w II LO.Godziny przyjęć dokumentów:

1 lipca ( 12- 15)
od 4 do 7 lipca ( 9-15)Ogłoszenie listy przyjętych do II LO - 8 lipca o godz.12.00.
Listy przyjętych zostaną wywieszone wewnątrz budynku szkoly.

Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do II LO - 8 lipca o godz.16.00.


DOKUMENTY SKŁADANE  Z   PODANIEM  Z   SYSTEMU REKRUTACJI
(Z PODPISAMI WŁASNORĘCZNYMI RODZICÓW I OPIEKUNA):


- ANKIETA KANDYDATA (pobierz):


- ODPIS AKTU URODZENIA (kserokopia)


- ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY

- oświadczenia i zgoda:
 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WIZERUNKU:pobierz  oświadczenie w wersji .doc
pobierz  zgodę w wersji .doc


W pierwszej części oświadczenia należy
wpisać dane rodzica lub prawnego opiekuna
  wersje .jpg :
                  

dokumenty są przyjmowane do 22 czerwca  2016 r. godz.15.00

W SEKRETARIACIE SZKOŁY  od godz.8.00 - 15.00