Uwaga nowoprzyjęci uczniowie klas pierwszych!
Wyjazd integracyjny 3-5 września 2014r.
Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Mausz, www.szansa-mausz.pl.
Koszt wyjazdu 280zł. Wpłaty do 15 sierpnia 2014 na konto Rady Rodziców:
nr 54 1160 2202 0000 0000 5070 1053
w tytule przelewu proszę dopisać: OBÓZ INTEGRACYJNY, Imię Nazwisko ucznia oraz klasę.


Publikacja list po rozpatrzeniu podań 11 lipca o godz. 12.00

DOSTARCZAMY:
-  ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM,
- ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO,
-  2 PODPISANE FOTOGRAFIE.

Ponadto - Dla uczniów przyjętych z przekierowania z innego wyboru do II LO (z innych szkół):
- OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W II LO W GDAŃSKU (podpisane przez przyjętego ucznia i jego rodzica lub prawnego opiekuna) (pobrać ze strony szkoły)
- ANKIETA II LO - (pobrać ze strony szkoły).
- ODPIS AKTU URODZENIA.
-------------------------------------------------------------------------------------

ankieta dla kandydata pobierz - zgoda o przetwarzaniu danych pobierz


---------------------------------------------------------------------------------


Uwaga nowoprzyjęci uczniowie klas pierwszych!
Wyjazd integracyjny 3-5 września 2014r.
Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Mausz, www.szansa-mausz.pl.

Koszt wyjazdu 280zł. Wpłaty do 15 sierpnia 2014 na konto Rady Rodziców:
nr 54 1160 2202 0000 0000 5070 1053
w tytule przelewu proszę dopisać: OBÓZ INTEGRACYJNY, Imię Nazwisko ucznia oraz klasę.


Historia Dwójki                              
Liceum Ogólnokształcące Nr II im. dr Władysława Pniewskiego w Gdańsku
powstało w 1945 r., swoje tradycje wywodzi z pierwszej powojennej średniej szkoły ogólnokształcącej na Wybrzeżu.
Szkoła mieści się w starym, przestronnym budynku w otoczeniu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza, obecnie rewitalizowanej. 
Szkoła oferuje głównie klasy o charakterze matematyczno-fizyczno-przyrodniczym.
Gabinety przedmiotowe, pracownie językowe, pracownie komputerowe, są bogato wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej hali sportowej i salce gimnastycznej. Na terenie szkoły znajduje się zewnętrzny kompleks sportowy (nowe boisko do piłki ręcznej) oraz w trakcie modernizacji (boisko do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej, bieżnia).
 Czas wolny można spędzać w bibliotece i czytelni – oferują one bogaty w nowości wydawnicze księgozbiór a także dostęp do Internetu. Uczniowie są objęci opieką pielęgniarską i psychologiczną. Na terenie Liceum działa bar i punkt ksero.

W roku szkolnym 2014/2015 przygotowaliśmy dla absolwentów gimnazjów innowacje, które będą obejmowały:
-    Przedmiotowe autorskie programy nauczania z matematyki i fizyki.
- Laboratoria z  fizyki i chemii  oraz obserwacje z eksperymentem z biologii.
-  Organizujemy wykłady wygłaszane przez pracowników naukowych wyższych uczelni o tematyce związanej z aktualnie realizowanymi programami. Nawiązaliśmy stałą współpracę z wyższymi uczelniami z Gdańska (Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Medycznym)

Jako uczeń naszej szkoły masz okazję dołączyć do grupy uczniów, uczestniczących w:
olimpiadach przedmiotowych, międzynarodowych i ogólnopolskich, Licealiadzie sportowej, szkolnych konkursach,
Np.: Lidze matematycznej – celem turnieju jest zachęcenie do czynnej nauki matematyki, w Konkursie Matematycznym – Kangur, Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Lwiątko, w konkursie ogólnopolskim Wiedzy o Podatkach, zakładać Młodzieżowe Mini przedsiębiorstwo.
 Brać udział w samorządności uczniowskiej i innych przejawach aktywnych działań na płaszczyźnie twórczych kreacji.

Zapoznaj się z ofertą klas


KOŁO ROBOTYKI