Informacje dla kandydatów do II LO w Gdańsku na r.szk. 2017/2018

INFORMACJE O REKRUTACJ/I na rok szkolny 2018/19

ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 2lo.gda.pl

Lista przyjętych do II LO wywieszona jest w budynku szkoły.
Jest to jedyna informacja o wynikach rekrutacji do II LO.

Informujemy, że nie ma wolnych miejsc.

Informacje na temat biwaku dla klas pierwszych dostępne są na stronie
szkoły.Lista zakwalifikowanych została wywieszona w budynku szkoły 7 lipca o godz. 12.00
wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie NABÓR POMORZE

Przyjmowanie oryginałów:  od godziny 12.00 od dnia 10 lipca 2017 r.

- świadectwo szkolne
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- oryginały zaświadczenia laureata lub finalisty przedmiotowego konkursu kuratoryjnego
- 2 zdjęcia

w godzinach 12.00-15.00 w dniu 10 lipca 2017 r.
w godzinach 9.00-15.00 w dniach 11-13 lipca 2017 r.

podanie o ponowne przyjęcie do szkoły można składać od wtorku 11 lipca od godziny 9.00

Podania o ponowne rozpatrzenie w rekrutacji zasadniczej (tzw. odwołanie)  rozpatrywane będą  w dniu 13.07.2017 r.

ostateczne wyniki rekrutacji  (z uwzględnionymi odwołaniami) podamy 14 lipca o godz.12.00

INFORMACJA  O PROGACH  PUNKTOWYCH 
w rekrutacji 2016 roku

KLASA I A - 162 pkt
KLASA I B - 155,6 pkt
KLASA I C i D - 160,2 pkt
KLASA I E - 161, 6 pkt
KLASA I F - 157,2 pkt

Próg punktowy wyznaczają kandydaci i każdego roku jest inny.