DOKUMENTY SKŁADANE  Z   PODANIEM  Z   SYSTEMU REKRUTACJI KSENON (Z PODPISAMI WŁASNORĘCZNYMI RODZICÓW I OPIEKUNA):


- ANKIETA KANDYDATA (pobierz):


- ODPIS AKTU URODZENIA (kserokopia)


- ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY

- oświadczenia i zgoda:
 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WIZERUNKU:pobierz  oświadczenie w wersji .doc
pobierz  zgodę w wersji .doc
   
  wersje .jpg :
                  

dokumenty są przyjmowane do 22 czerwca  2015 r.

W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Liceum Ogólnokształcące Nr II im. dr Władysława Pniewskiego w Gdańsku
powstało w 1945 r., swoje tradycje wywodzi z pierwszej powojennej średniej szkoły ogólnokształcącej na Wybrzeżu.
Szkoła mieści się w starym, przestronnym budynku w otoczeniu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza, obecnie rewitalizowanej. 
Szkoła oferuje głównie klasy o charakterze matematyczno-fizyczno-przyrodniczym.
Gabinety przedmiotowe, pracownie językowe, pracownie komputerowe, są bogato wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej hali sportowej i salce gimnastycznej. Na terenie szkoły znajduje się zewnętrzny kompleks sportowy (nowe boisko do piłki ręcznej) oraz w trakcie modernizacji (boisko do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej, bieżnia).
 Czas wolny można spędzać w bibliotece i czytelni – oferują one bogaty w nowości wydawnicze księgozbiór a także dostęp do Internetu. Uczniowie są objęci opieką pielęgniarską i psychologiczną. Na terenie Liceum działa bar  i punkt ksero.

W roku szkolnym 2015/2016 przygotowaliśmy dla absolwentów gimnazjów innowacje, które będą obejmowały:
-   Przedmiotowe autorskie programy nauczania z matematyki i fizyki.
-  Laboratoria z  fizyki i chemii  oraz obserwacje z eksperymentem z biologii.
-  Organizujemy wykłady wygłaszane przez pracowników naukowych wyższych uczelni o tematyce związanej z aktualnie realizowanymi programami. Nawiązaliśmy stałą współpracę z wyższymi uczelniami z Gdańska (Uniwersytetem Gdańskim,  Uniwersytetem Medycznym)

Jako uczeń naszej szkoły masz okazję dołączyć do grupy uczniów, uczestniczących w:
olimpiadach przedmiotowych, międzynarodowych i ogólnopolskich, Licealiadzie sportowej, szkolnych konkursach,
Np.: Lidze matematycznej – celem turnieju jest zachęcenie do czynnej nauki matematyki, w Konkursie Matematycznym – Kangur, Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Lwiątko, w konkursie ogólnopolskim Wiedzy o Podatkach, zakładać Młodzieżowe Mini przedsiębiorstwo.
.

Zapoznaj się z ofertą klas

Historia Dwójki