Informacje dla kandydatów do II LO w Gdańsku na r.szk. 2017/2018

INFORMACJA  O PROGACH  PUNKTOWYCH 
w rekrutacji 2016 roku

KLASA I A - 162 pkt
KLASA I B - 155,6 pkt
KLASA I C i D - 160,2 pkt
KLASA I E - 161, 6 pkt
KLASA I F - 157,2 pkt

Próg punktowy wyznaczają kandydaci i każdego roku jest inny.