Informacje dla kandydatów do II LO w Gdańsku na r.szk. 2017/2018

1A KLASA POLITECHNICZNA


1A KLASA POLITECHNICZNA z autorskim programem z matematyki

REALIZUJE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM PRZEDMIOTY
(w cyklu 3-letnim):
* matematyka (20h) – program autorski
* fizyka (9h)
* język angielski (15h)

Przedmioty uzupełniające
programowanie (1h)
informatyka w naukach przyrodniczych (1h)
historia i społeczeństwo (4h)


Języki obce
II język obcy do wyboru (6h): j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki

Przedmioty punktowane
j. polski
matematyka
fizyka
j. angielski


Progi punktowe z ubiegłych lat
2013/2014 – 166,8 pkt.
2014/2015 – 160,4 pkt.
2015/2016 – 159 pkt.
2016/2017 - 162 pkt


Klasa z programem autorskim z matematyki oraz rozszerzonym programem fizyki i języka obcego przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Nauka w tej klasie stwarza możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i fizyki. Pozwala na zdobywanie wiedzy o prawidłowościach występujących w przyrodzie, o metodach ich poznawania oraz na stosowanie metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów naukowych.

W programie nauczania przewidziane są zajęcia z programowania w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w podziale na grupy. Podczas zajęć poznasz: pojęcia elementarne z zakresu programowania komputerów, systemy liczbowe, etapy tworzenia programu, programowanie
w języku C++. Prowadzone będą także zajęcia - 1 godzina tygodniowo - informatyka
w naukach przyrodniczych.

Klasa stwarza wiele okazji, by sprawdzić swoje umiejętności na olimpiadach i konkursach przedmiotowych, co ułatwia później wybór bardziej wymagających studiów i znalezienie się wśród tych, którzy się na nich wyróżniają. W czasie trzyletniego cyklu nauczania, dzięki porozumieniu z Uniwersytetem Gdańskim, uczniowie uczestniczą w wykładach z matematyki.

Jeśli planujesz w przyszłości np. tworzyć urządzenia, które uczynią nasze życie łatwiejszym i bezpieczniejszym oraz wyrobić w sobie zdolność logicznego myślenia, ta klasa jest dla Ciebie!

Profil ten przygotowuje w szczególności do studiów technicznych na politechnice, zwłaszcza na wydziałach: fizyki technicznej i matematyki stosowanej (kierunek nanotechnologii), elektroniki, telekomunikacji i informatyki, elektrotechniki i automatyki, mechanicznym, inżynierii lądowej
i środowiska oraz do studiów ekonomicznych.